Dziękujemy wszystkim serdecznie za stworzenie tak pięknej „Parady serc”.

Powrót na górę