Zawsze możemy liczyć na wsparcie placówek oświatowych, które jak co roku grają razem z Nami na rzecz WOŚP. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc i organizację akcji w swoich szkołach, przedszkolach i uczelniach. W dniach 8-12.01.2018 roku w wymienionych niżej placówkach odbędą się akcje na rzecz 26 Finału WOŚP w Częstochowie.
A oto lista placówek które zagrają razem z Nami podczas 26 finału WOŚP w Częstochowie.

1. Miejskie Przedszkole nr 1 im Misia Uszatka w Częstochowie.
2. Szkoła Podstawowa nr 13 im Kornela Makuszyńskiego w Czestochowie.
3. II LO im. R.Traugutta w Częstochowie
4. Szkoła Podstawowa im K.Makuszyńskiego w Brzyszowie
5. Szkoła Podstawowa w Konarach
6. Samorząd Studencki Wydziału Pedagogicznego Ajd Częstochowa
7. Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych w Częstochowie
8. Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie.
9. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Czestochowie
11. Szkoła Podstawowa nr 47 im M.Konopnickiej w Częstochowie
12. Szkoła Podstawowa nr 31 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie
13. Zespól Szkól im.W .Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
14. Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

Powrót na górę