SUKCES AKCJI NA RZECZ WOŚP W KONARACH

 

Podczas Wielkiego Finału w niedzielę 12 stycznia ośmioro wolontariuszy z Zespołu Szkół w Konarach prowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Kłomnice oraz Częstochowy.

Jednak główna akcja poświęcona WOŚP została zorganizowana w ZS w Konarach w dniu 10 stycznia. Podczas tego piątkowego wieczoru szkole udało się uzbierać aż 3180zł czyli i ponad tysiąc złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Pierwszym punktem programu imprezy był pokaz freestyle’u rowerowego w wykonaniu Krzysztofa Klekota –jednego z najlepszych stunterów rowerowych w Polsce oraz ucznia gimnazjum w Konarach Łukasza Barana. Podczas imprezy wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta Kłomnice pod batutą p. Krzysztofa Jabłońskiego oraz zespół „SET THE POINT” grający mieszankę gatunków: pop punk, post hardcore oraz rock alternatywny. W skład zespołu wchodzą: Karol Kidawa – wokal/gitara, Maciej Kidawa – syntezator, Mikołaj Tomzik – perkusja, Konrad Liszczyk – gitara, Adam Kurzak – gitara basowa.

Uczniowie Zespołu Szkół w Konarach przedstawili Jasełka szkolne. Tanecznie zaprezentowały się dzieci z klas młodszych. W repertuarze świątecznym wystąpił również chór szkolny oraz uczennica Katarzyna Chrząstek –stypendystka Wójta Gminy Kłomnice. Pani Wanda Kusztal –Zastępca Wójta Gminy Kłomnice podziękowała za występy oraz organizację akcji, natomiast Dyrektor Zespołu Szkół w Konarach Anna Gała wręczyła dyplomy podziękowania oraz upominki wszystkim występującym na scenie. Odbyła się licytacja gadżetów przekazanych przez sztab WOŚP w Częstochowie. Podczas całej akcji na terenie szkoły działały dwie kawiarenki, można było również wziąć udział w szkoleniu pierwszej pomocy prowadzonym przez Mateusza Bartkowskiego oraz Rafała Cieślaka ze Sztabu Ratownictwa i Łączności „Rescue Team” w Częstochowie. Impreza zakończyła się dyskoteką, którą poprzedziło losowanie nagród głównych ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Cementownię CEMEX Rudniki, Kręgielnię „Hula Kula” w Rudnikach, sklepy z terenu gminy Kłomnice oraz indywidualnych darczyńców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, artystom, którzy wystąpili na naszej imprezie charytatywnie, Łukaszowi Rakowskiemu oraz OSP Konary za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, jak również uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, bez których zaangażowania nasza akcja nie odbyłaby się i nie odniosła takiego sukcesu.

Organizatorzy akcji:

Paweł Urbaniak

Marta Sech

Ewa Kuchcińska

7. Jaselka 8. Jaselka 2 9. jaselka 3 1. krzysztof klekot 10. Jaselka 5 11. kasia chrząstek 12. orkiestra 13. orkiestra 14. orkiestra 15. orkiestra 16. orkiestra 17. licytacja 18. zespół SET THE POINT 19. zespół 2. krzysztof klekot 20. zespół 21. zespół 22. zespół 23. zespół 24. pierwsza pomoc 26. wolontariusze 3. krzysztof klekot 4. łukasz baran 5. łukasz baran 6. widownia

Powrót na górę